VAD KOSTAR DET?

Detta är prisexempel för fullständig information se ansökningsformulären & villkoren

FÖRSÄLJNINGSPLATS
3×3 m = 3 000 kr ex moms
6×3 m = 6 000 kr ex moms
9×3 m = 9 000 kr ex moms

MATFÖRSÄLJNING
3X3 m = 8 000 kr ex moms
6×3 m = 15 000 kr ex moms

ARRANGERA AKTIVITETER
Fritt för alla att arrangera under festivalen, förutsatt att det stämmer överens med Karl-Oskardagarnas värdegrunder och övrigt programinnehåll

Hur går det till?

Nedan finns svar till de vanligaste frågorna rörande Karl-Oskardagarnas festivalmarknad.
Information uppdateras och kompletteras löpande här på hemsidan,
Har ni anmält er kommer ni få utskick per mejl i samband med att nya uppgifter publiceras.

Ni som tilldelas en plats får den baserat på ert utbud, koncept och ambitionsnivå. Vi räknar med att du som deltagit tidigare vill ha samma plats igen, men då Karl-Oskardagarna främjar utveckling görs en del omstruktureringar av festivalområdet även 2023 för ett större innehåll, smidigare flöde och trevligare stämning i hela Växjö City.

Vår ambition är att inom 14 dagar från er ansökan inkommit, dock senast 15 maj, återkoppla med besked om ni tilldeltats en plats eller ej. Ni får i samband med detta en anmälningsfaktura på 30% av hyran och en karta över platsen ni tilldelats.

Ni som är tidiga med er ansökan erbjuds 15% rabatt på hyran, om ni i er ansökan anger att ni vill ha plats väster om Speakers Corner, Storgatan 21. Erbjudandet gäller alltså ett begränsat antal platser och begränsat tid.

Som försäljare, leverantör eller på annat sätt involverad i produktionen erbjuds rabatterat pris på utvalda hotell i City och närliggande campingar.

Nej, tyvärr har Växjö ur ett brandsäkerhets perspektiv, inte tillräckligt breda gator för detta. Det skulle bli för trångt och därmed osäkert för våra besökare. Under vissa tider tillåts ni köra in i centrum för leveranser, bygg, städ, riv men under öppettider måste ni parkera bilen på instruerade platser.

Ja, va noga att följa instruktionerna i formulären och meddela vilket utbud ni kommer ha vid de olika försäljningsytorna.

Nej, har ni inte anmält ert deltagande, tilldelats en plats och betalt 100% av platshyran innan ankomst har ni ingen garanti på att kunna delta som försäljare på Karl-Oskardagarna. Endast försäljare med speciellt avtal som reserver kommer erbjudas platser under v. 33.

Ja, både företag, föreningar och privatpersoner kan delta som försäljare. Var noga med att fylla i formuläret korrekt och ange personnummer istället för organisationsnummer. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till [email protected]

fortfarande osäkra?
Välkommen att kontakta oss: