Lördag

Lördag 19 augusti

Tider och programpunkter är preliminära och kan komma att ändras.

FESTIVALEN GENOM
ÅREN

Karl-Oskardagarna är Växjös största stadsfest och därmed ett värdefullt arrangemang
samt viktig plattform för Växjö i allmänhet och Växjö City i synnerhet.