Lördag

Alla uppträdande och aktiviteter som händer under lördagen
hittar du här!

Lördag 20 augusti

FESTIVALEN GENOM
ÅREN

Karl-Oskardagarna är Växjös största stadsfest och därmed ett värdefullt arrangemang
samt viktig plattform för Växjö i allmänhet och Växjö City i synnerhet.